Čelična žice presvučene Aluminijumom, za uzdužno i poprečno fiksiranj sistema u debljinama pd 2,2 do 4,0 mm