Betonski stubovi različitih dužina i preseka od 7×7 do 10×12 cm