Kompanija VESCO Italija spada u proizvodjače vrhunskih makaza za ručnu rezidbu.

Vinogradarske makaze
VESCO A1

Voćarske makaze VESCO A2
sa duplim sečivom

Dugačke makaze sa zakrivljenim sečivom VESCO T-REX T20/100